Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pharmaceuticals and organic pollution mitigation in reclamation osmosis brines by UV/H2O2 and ozone