Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pharmaceuticals in biota in the aquatic environment: analytical methods and environmental implications