Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pharmaceuticals in source separated sanitation systems: Fecal sludge and blackwater treatment