Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pharmaceuticals Removal by Ozone and Electro-Oxidation in Combination with Biological Treatment