Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Phosphorus use by planktonic communities in a large regulated Mediterranean river