Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Photosynthetic pigment changes and adaptations in biofilms in response to flow intermittency