Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Phycocapture of CO2 as an option to reduce greenhouse gases in cities: Carbon sinks in urban spaces