Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Phylogenetic analysis of intestinal microbiota reveals novel Mycoplasma phylotypes in salmonid species