Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pollutants of Emerging Concern in Rivers of Catalonia: Occurrence, Fate, and Risk