Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Position paper – progress towards standards in integrated (aerobic) MBR modelling