Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Potential and Challenges of Osmotic Membrane Bioreactor (OMBR) for (Potable) Water Reuse: A Pilot Scale Study