Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Potential terrestrial influence on transparent exopolymer particle concentrations in boreal freshwaters