Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Predator-induced changes in dissolved organic carbon dynamics