Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Presence of pyrethroid pesticides in water and sediments of Ebro River Delta