Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Primary and complex stressors in polluted mediterranean rivers: Pesticide effects on biological communities