Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Producing free nitrous acid – A green and renewable biocidal agent – From anaerobic digester liquor