Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Profiling wastewater characteristics in intra-urban catchments using online monitoring stations