Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Prokaryotic Responses to Ammonium and Organic Carbon Reveal Alternative CO2 Fixation Pathways and Importance of Alkaline Phosphatase in the Mesopelagic North Atlantic