Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Proliferation, colonization, and detrimental effects of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio harveyi during brine shrimp hatching