Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Proteomics reliability for micropollutants degradation insight into activated sludge systems