Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pulse, Shunt and Storage: Hydrological Contraction Shapes Processing and Export of Particulate Organic Matter in River Networks