Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry in environmental analysis: Focus on organic matter and microplastics