Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Quantification of ecological complexity and resilience from multivariate biological metrics datasets using singular value decomposition entropy