Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Quantitative profiling of perfluoroalkyl substances by ultrahigh-performance liquid chromatography and hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry