Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Rainfall, runoff and sediment transport in a Mediterranean mountainous catchment