Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Rapid biological reduction of graphene oxide: Impact on methane production and micropollutant transformation