Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Rationalizing current strategies to protect N-heterocyclic carbene-based ruthenium catalysts active in olefin metathesis from C-H (de)activation