Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Re-inoculation strategies enhance the degradation of emerging pollutants in fungal bioaugmentation of sewage sludge