Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Reach-scale suspended sediment balance downstream from dams in a large Mediterranean river