Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Reactive transport simulation in a tropical horizontal subsurface flow constructed wetland treating domestic wastewater