Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Real-Time PCR Assays for Quantification of qnr Genes in Environmental Water Samples and Chicken Feces