Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Real-time PCR assays for the detection and quantification of carbapenemase genes (bla(KPC), bla(NDM), and bla(OXA-48)) in environmental samples