Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Recent Advances in Prodigiosin as a Bioactive Compound in Nanocomposite Applications