Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Recent advances in the biosensors application for the detection of bacteria and viruses in wastewater