Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Reducing the startup time of aerobic granular sludge reactors through seeding floccular sludge with crushed aerobic granules