Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Regression model for aquifer vulnerability assessment of nitrate pollution in the Osona region (NE Spain)