Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Removal and biotransformation of 4-nonylphenol by Arthrospira maxima and Chlorella vulgaris consortium