Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Removal of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Escherichia coli, ST98, in Water for Human Consumption by Black Ceramic Water Filters in Low-Income Ecuadorian Highlands