Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Removal of organic carbon, nitrogen, emerging contaminants and fluorescing organic matter in different constructed wetland configurations