Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Removal of pharmaceuticals during wastewater treatment and environmental risk assessment using hazard indexes