Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Reservoirs override seasonal variability of phytoplankton communities in a regulated Mediterranean river