Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Resistance and recovery of river biofilms receiving short pulses of Triclosan and Diuron