Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Responses of ground-dwelling arthropods to surface flow drying in channels and adjacent habitats along Mediterranean streams