Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Retention and release of nutrients and dissolved organic carbon in a nutrient-rich stream: A mass balance approach