Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Rethinking ecosystem service indicators for their application to intermittent rivers