Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Rethinking wastewater risks and monitoring in light of the COVID-19 pandemic