Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Revalorization of Microalgae Biomass for Synergistic Interaction and Sustainable Applications: Bioplastic Generation