Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

REVIEW OF EMERGING CONTAMINANTS IN AQUATIC BIOTA FROM LATIN AMERICA: 2002-2016