Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Risk assessment based prioritization of 200 organic micropollutants in 4 Iberian rivers