Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Risk Assessment of Pollutants in the Llobregat River Basin